ostrość


ostrość
ostrość {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż IVa, DCMc. ostrośćści, blm {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'właściwość rzeczy ostrych; bycie ostrym': {{/stl_7}}{{stl_10}}Ostrość krawędzi. Ostrość scyzoryka, brzytwy. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'intensywność, siła wywoływania przez coś określonych odczuć u człowieka': {{/stl_7}}{{stl_10}}Ostrość światła. Ostrość klimatu. Ostrość dźwięków. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'stopień, wyczulenie narządów zmysłu na odbierane bodźce': {{/stl_7}}{{stl_10}}Ostrość wzroku pogarsza się z wiekiem. Ostrość węchu, słuchu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'wyrazistość czegoś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Ostrość widzenia. Ostrość obrazu telewizyjnego. Ostrość granic, przedziałów między czymś. Ostrość zdjęcia. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}5. {{/stl_12}}{{stl_7}}'surowość, bezwzględność': {{/stl_7}}{{stl_10}}Ostrość wychowania. Ostrość metod, środków. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • ostrość — ż V, DCMs. ostrośćści, blm 1. «cecha tego, co jest ostre, bycie ostrym» Ostrość szlifu. przen. Ostrość rysów. 2. «siła, moc, z jaką przedmiot lub zjawisko fizyczne działa na zmysły ludzkie; intensywność, jaskrawość, przenikliwość» Abażur łagodził …   Słownik języka polskiego

  • zacierać się – zatrzeć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przestawać być wyraźnym, dobrze widocznym, tracić ostrość konturów; zamazywać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zatarły się ślady butów na śniegu. Zatarł się napis na nagrobku, na murze,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Zaprzepaszczone siły wielkiej armii świętych znaków — Infobox Album Name = Zaprzepaszczone siły wielkiej armii świętych znaków Type = Album Artist = Coma Released = May 29, 2006 Recorded = Genre = Length = 73:01 Label = Producer = Reviews = Last album = Pierwsze wyjście z mroku (2004) This album =… …   Wikipedia

  • Muzyka Poważna — Studio album by Pezet/Noon Released April 22, 2004 …   Wikipedia

  • bystrość — ż V, DCMs. bystrośćści, blm 1. «prędkość, szybkość» Bystrość górskich potoków, rzek. Mierzyć bystrość nurtu. 2. «szybkość orientacji, żywość umysłu, inteligencja» Bystrość rozumowania, umysłu. Wrodzona, zdumiewająca bystrość sądu, spostrzeżeń. 3 …   Słownik języka polskiego

  • naostrzyć — dk VIb, naostrzyćrzę, naostrzyćrzysz, naostrzyćostrz, naostrzyćrzył, naostrzyćrzony «uczynić ostrym, przywrócić ostrość jakiemuś narzędziu; wyostrzyć» Naostrzyć nóż, nożyczki …   Słownik języka polskiego

  • nastawić — dk VIa, nastawićwię, nastawićwisz, nastawićstaw, nastawićwił, nastawićwiony nastawiać ndk I, nastawićam, nastawićasz, nastawićają, nastawićaj, nastawićał, nastawićany 1. «wysunąć, zwrócić coś w jakimś kierunku; poddać działaniu czegoś» Nastawić… …   Słownik języka polskiego

  • ostro- — «pierwszy człon wyrazów złożonych» a) «określający to, co nazywa druga część złożenia jako ostre, np. ostrokrzew, ostrołuk» b) «będący częścią przymiotnika lub rzeczownika o charakterze dzierżawczym określającą ostrość tego, co nazywa drugi człon …   Słownik języka polskiego

  • próbować — ndk IV, próbowaćbuję, próbowaćbujesz, próbowaćbuj, próbowaćował, próbowaćowany 1. «jeść lub pić coś w celu zbadania smaku; kosztować, smakować» Próbować potraw, sera, zupy, wina. 2. «sprawdzać wartość, jakość, stan czegoś, poddawać coś próbie;… …   Słownik języka polskiego

  • przenikliwość — ż V, DCMs. przenikliwośćści, blm 1. «zdolność bystrego myślenia, docierania do prawdy, zdolność przewidywania» Przenikliwość czyjegoś myślenia, rozumowania. Przenikliwość czyjejś obserwacji. Z niezwykłą przenikliwością oceniał sytuację. 2. «cecha …   Słownik języka polskiego